דילוג לתוכן העיקרי

הלכות תפילין ומזוזה

שאלה

בהל' תפילין ומזוזה כתוב:

אין מקפידין אלא על עורכו שיהא כרוחבו, בתמנוה א' גדות מב' במילימטר (מכיון שהחריץ ניכר)

יוצא שאין אורכו כרוחבו - האם כשר?

ועד כמה צריך לדקדק?

תשובה

מרחק של מילימטר אינו מעכב.