דילוג לתוכן העיקרי

טבעת בטקס הנישואין

שאלה
מה מקור המנהג הנוכחי לתת טבעת לכלה? האם מדובר בחיקוי מנהג הנוצרים שהרי בציבור הדתי לאומי, למשל, מאוד מקובל שגם החתן מקבל טבעת מידי הכלה. בדיוק כנהוג אצל הנוצרים.
האם באמת אסור שנער יתן מתנה לנערה או להיפך מחשש ספק קידושין למרות שאין ספק שמבחינת שניהם היה מדובר בסתם מתנה?
תשובה

1. יש למקובלים טעם. בתימן עד עלותנו ארצה לא נהגו לקדש בטבעת רק ביין שהנאתו מיידית ובמטבע בעל ערך. אין לנהוג שגם הכלה נותנת טבעת לחתן.

2 אם ניתן לשם קידושין אסור, כי זה גורם בעיות קשות, וגם לא למטרות קידושין, אם זה מגביר את הקשר ביניהם, ונישואיהם רחוקים, עלולים הם להיכשל.