דילוג לתוכן העיקרי

ספר הלכה לאישה **

שאלה

שלום מורי,

התכוונתי בשאלתי הקודמת גם לספר הלכה יותר מקיף לאישה גם בנושאים נוספים כמו כשרות וכד', האם יצא ספר שכזה או ייצא בעתיד?
ובהתייחס לתשובה שכתבת לי, כיצד עליה לבחור או להעדיף בין הלכות שאמי-ספרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל לבין טהרת משה-הרב צפניה הי"ו- עפ"י פסקי הרמב"ם. מהו השיקול העומד לנגד עיניה?
ועוד, האם לאחר שהאישה נישאת היא חייבת לנהוג כפי מסורת הבעל או שמא אינה חייבת. והאם גם אז יש חילוק בין דיני טהרה הקשורים אליה לבין שאר ההלכות.

בתודה והערכה.

תשובה

לצערנו, טרם הכנו ספר הלכות לאשה, לפי מסורתנו.

אבל ספר "טהרת משה", שהוא ייחודי לענייני טהרה, האישה יכולה לדעת את מנהגנו.