דילוג לתוכן העיקרי

עניית אמן לברכה בשידור חי

שאלה

 למה אנחנו פוסלים ענית אמן לברכה הנשמעת בשידור חי למרות שחז"ל לא פסלו את ענית אמן לאחר שהקהל ראה את הנפת הסודר ע"י השמש בבית הכנסת באלכסנדריא?

 

תשובה

בבית כנסת באלכנדריה ענו אמן רק אחר ברכות שבח, והברכה יצאה מאדם שחייב בהן, והיה ראוי להן.

לא כן הקול הנשמע מן הרדיו, כבר אינו קול אותנטי של אדם חייב, ולכן הדבר פשוט שאין יוצאים ידי חובה בשמיעה משידור רדיו, בדברים שהם חובה ומצווה.

אבל אם שומע ברכות שבח כיו"ב, אפשר שמותר לענות אמן.