דילוג לתוכן העיקרי

האם יעשה סעודת פורים, האבל על אביו או אמו אחרי שלושים עד סוף השנה?

שאלה

האם יעשה סעודת פורים, האבל על אביו או אמו אחרי שלושים עד סוף השנה?

מה הדגשים להתנהלות בסעודה למי שאבל על אביו או אמו בשנת אבלו?

תשובה

אפילו בתוך שבעה חייב בסעודת ומשתה פורים סולידיים.
גם מי שאינו אבל אסור בשמחה שיש בה הוללות, כל שכן האבל בתוך שנת האבל.
אבל אם מקיים משתה ושמחה כמצווה, בלי מוסיקה ובלי רעשנים, ועם שתייה ושבח והודאה לה' – חייב.

ע"פ שיעור עיון ‏י"א אדר ב, תשע"ט