דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להסתמך ולהתנהל על פי האסטורלוגים והנומורולגים?

שאלה

מתחילת הקורונה עלתה לי שאלה לגבי התייחסות לאסטרולוגיה נומורלוגיה וכן לקבלה.

כלומר, יצא לי להיתקל זמן רב מאוד לפני שהקורונה פרצה לחיינו, שהאסטרולוגים והנומורולגיים, דיווחו כי הולך לקרות משבר עולמי (אמנם לא ידעו כי זה יהיה קורונה) אבל אמרו שהכוכבים והמספרים יסתדרו במהלך השנה בסדר מסוים שדומה למלחמות עולם ומשברים קשים.

בנוסף, לאחר שהתוודענו לקורונה, יצא לי לשמוע את כבוד הרב מדבר על רב תימני שהתעסק בקבלה (לצערי שכחתי את שמו) ונדהמתי לגלות שכבר אז חזה משבר קשה בשנת התש"ף.

השאלה שלי היא האם מותר להסתמך ולהתנהל על פי האסטורלוגים והנומורולגים, במיוחד שרב תימני דיבר על כך בעבר, כיוון שאני רואה במו עיניי שהם חזו את המשבר זמן רב לפני, ואם כן מה הגדרים?

ובכללי, מה שיטת הרמב"ם לגבי זה, כיוון שאי אפשר להתעלם מכך שזה קורה במציאות שלנו.

 

תשובה

אין להזדקק ולא לסמוך על אסטרולוגים ולא על נומרולוגים.

חישוביו של חכם זה או אחר על אירוע, ושהוכח שצדק, אינו מצדיק כלל ועיקר להזדקק לאסטרולוגיה ולנומרולוגיה.

כללו של דבר, יבטח האדם בה' ויתפלל אליו, ויסתייע בכל דבר שהוא מוכח מדעית, כי כן ה' ציווה.