האם האב יכול לשלול ירושה מהבן ולתת לבנות?

x

Audio Playlist