נשיאת כפיים

שאלה: 

א. האם כהן יכול לפטור עצמו מנשיאת כפיים וברכת הקהל בטענה שהוא מפחד מקורונה הלא הוא חובש מסכה ואף מכסה פניו בטלית ומברך בסך הכל אולי
שתי דקות הלא מדובר במצוות עשה.
ב. אותו כהן הגיע להתפלל אתנו לפני מספר שנים וכשנשא כפיים לא פנה ימינה ושמאלה כמנהגנו וטען שהוא הולך לפי דעת הרמבם שלא כתב לעשות כך וכשבקשנו ממנו לנהוג לפי מנהג המקום סירב האם ראוי לנהוג כך או שצריך לנהוג לפי מנהג המקום כדברי חכמינו.
ג. מנהגינו לומר בסוף ישתבח ברוך חי העולמים בפתח האם יש להעיר לש"ץ שאומר בצירי ומתעקש למרות מחאת הציבור.

בכבוד רב

תשובה: 

א. אין לכפות על כהן להופיע בימים אלו לבית כנסת כדי להתפלל בציבור ולשאת כפיו, כי יש מתפללים שלא מקפידים על כללי הבריאות ויש בני אדם שהם בקבוצת סיכון.

ב. הפניית ידי הכהן בנשיאת כפיים ימינה ושמאלה היא מנהג, ואין כופין על מנהג שאינו תלמודי.

ג. יש לו על מי לסמוך שאומר חי בצירה, כי יש מקפידים לומר דוווקא בצירה.

תאריך: 
13/07/20 כ"א תמוז התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist