שאלות בירושה

שאלה: 

1 האם בן בכור רשאי לבקש מהוריו פי שניים?

2 סב יכול להגביל ירושה רק לנכד/נכדה. כיצד יגביל בצוואה?

3 כיצד יבטיח המוריש, שנכסיו לא יגיעו לידי זרים?

4 כיצד יבטיח מוריש שחיסבון של נכד/ה יישמר למי שהוריש?

תשובה: 

1 רצוי שהאב ייתן לבנו בכורו יתרון בירושה, שמע את השיעור שנתתי בקרש לזה כיצד יש לנהוג.

2 כן. אם ייתן במתנה מחיים, שעה לפני מיתתו נכסיו לנכדו, או לנכדתו.

3 ע"י נתינת מתנה מחיים, שעה אחת לפני המיתה לאלה שהוא חפץ בהם.

4 החסון הוא כבר של הנכד/ה. ואין החוסך למענם, רשאי להשתמש באותו חיסכון כלל.

תאריך: 
12/08/20 כ"ב אב התש"פ
x

Audio Playlist