שאלות שונות

שאלה: 

1 האם מותר בשבת להניח פיתה או לחמניה שהיתה בהפאה על מיחם מים חשמלי?

לגבי אכילה במקום שמושגח על ידי רבני צהר. מה דעת הרב בנושא?

כיוון שאין עוררין על כך שרבני צהר יראי שמים וכוונתם לשם שמים.

מעיקר הדין הרב חושב שניתן לאכול במקום כזה באופן רגיל, או בצנעה וכדומה?
3 האם חרקים שאינם נראים מותרים באכילה?
4 האם פירות שנפלו מהעץ בשבת מותר לכפות עליהם כלי שלא יאכלו ע"י חיות או ציפורים?
 
תשובה: 

1 מותר. באופן כזה אין אפייה אחר אפייה ואין איסור עובדין דחול.

2 יש מרבני צוהר תלמידי חכמים ויראי ה', אבל יש מהם שמתחרים על הכשרות של הרבנות, אינם נוהגים כהלכה, כי התחרות כזו פוגעת בכשרות מול הבג"ץ ומול הציבור הלא דתי.

3 חרקים בלתי נראים בעין בלתי מזוינת, אינם אסורים.

4 מותר לכפות עליהם כלי, כי כלי זה מותר בטלטול כל השבת, ואין בנסיבות כאלה גדר מבטל כלי מהכינו.

תאריך: 
16/08/20 כ"ו אב התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist