דילוג לתוכן העיקרי

התחיל להתפלל ונכנס בין השמשות

שאלה

שלום וברכה.
האם מותר להתחיל מנחה כמה דקות לפני זמן שקיעת החמה האמיתי, כך שבאמצע התפילה יכנס כבר בין השמשות?
וכן מה הדין בנעילה, האם מותר שיכנס בין השמשות ועדיין לא סיימתי נעילה?

תשובה

לשואל היקר 

שאלותיך מזכירות את רב ירמיה שהיה שואל שאלות גבוליות. וכמובן אדם מאורגן מראש לא נכנס לצמתים שיש בהם שאלה, כך שהוא מתכנן את עצמו בהתאם עם הזמן הנצרך בבחינת איזהו חכם הרואה את הנולד

 

ועתה לגוף שאלותיך איני יודע מהו שיעור זמני התפילות מנחה או נעילה בידך. ובתימצות רק אתיחס לפי שיטת מארי בהבנת רבינו, כי יש הרבה שיטות אחרות שלא אחת ניתן לומר יש על מה לסמוך. 

מנחה - ניתן להתפלל עד כרבע שעה אחר השקיעה המפורסמת בלוחות 

נעילה - ניתן להתפלל רק בחצי הסמוכה לשקיעה המפורסמת בלוחות שהיא מקבילה להסתרות גלגל חמה, לא לפני ולא אחרי. 

במקרה שהתחיל בזמן היתר וידע שלא יסיים בזמן נחלקו האחרונים ראה אשל בוטשטש וערוך השולחן ורב פעלים לבא"ח ח"א אור"ח ה וכן במשנה ברורה יש הסוברים שכיון שהתחיל בהיתר - מותר כי הכל הולך אחר ההתחלה, אולם יש חולקים שיש רק להתחיל להתפלל רק אם יודע שיסיימה בזמן, והדבר נכון אפילו לחזרת הש"ץ. 

ויש שהציעו שיתפלל הביננו במקרה שהמדובר במנחה של חול בימות החמה   

ועצ"ע בדבר בפרט בשיטת רבינו.