דילוג לתוכן העיקרי

ברכות התורה

שלום לכבוד הרב
רבנו בהלכות תפילה פ"ו ה"י פסק להלכה את הירושלמי הברכות פ"א ה"ה
שצריך לסמוך את ברכות התורה ללימודו כדי שלא יהיו ברכות לבטלה
ומארי שם ציון כז ביאר את דעת רבנו שאם קרא קריאת שמע
אינו צריך לשנות מיד
?שאלתי עד כמה זמן צריך להסמיך את ברכות התורה לק"ש
.תודה רבה

מבוכה ובלבול בעניין פסיקת ההלכה

לכבוד הרב צפניה ערוסי שליט"א
!שלום וברכה

הנני תימני משני הצדדים, ומרגיש מעין מבוכה ובלבול בעניין פסיקת ההלכה. מחד, משפחת אבי שאמי שלפעמים פוסקת כשתילי זיתים, ואליבא דאמת, אין היא מקפידה על שמירת מצוות כהלכתן
ומאידך, משפחת אימי בלדי שנוטה לפסיקת הרמב"ם, אמנם כנ"ל, לא מדקדקת בהלכה
ובכן, כשאני רוצה לדעת איך עליי לעשות, אני מעדיף את פסיקת הרמב"ם ומנהגיהם הידועים של יהודי תימן נ"ע
?האם אני רשאי לעשות כן

!בתודה מראש

זמן קריאת שמע בערבית

שלום לכבוד הרב
איך לכתחילה צריך לנהוג בדעת רבנו בעניין ק"ש של ערבית?
...האם צריך לקרוא ק"ש מיד בצאת הכוכבים כמו שכתוב בגמ (דעת חכמים) כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי?
?או שלכתחילה סובר רבנו כרבן גמליאל שאפשר עד עלות השחר

תודה רבה

צירוף למניין

שלום לרב צפניה היקר, מה שלומך? רציתי לשאול לגבי צירוף למניין, כל עוד אין היתר להצטרף עשרים בבית כנסת בשני קפסולות, האם ניתן להצטרף 10 כאשר יכול להיות מצב שחלק מאחורי מחיצה מניילון-אמנם כולם בתוך בית הכנסת. וגם לשאול (ראיתי כאלו שמקפידים על כך בבית כנסת ספרדי) שיהיו כל העשרה בבית הכנסת ממש ואפילו לא אחד שניים בכניסה שרוצים להיות בחוץ (אבל רואים ושומעים) באוויר הפתוח לרשות הרבים.
תודה רבה!!

Subscribe to הרב צפניה ערוסי