דילוג לתוכן העיקרי

האם נשים מברכות לישב בסוכה?

שאלה

לכבוד הרב אליקים צדוק שליט"א
שלום וברכה

בידוע שנשים אינן חייבות במצוות הסוכה, האם למנהגנו תברכנה ברכת לישב בסוכה?

תודה מראש!

תשובה

בסוף הל' ציצית ביאר רבנו רמב"ם שנשים רשאיות לקיים מצוות שהן פטורות מהן, אך לא רשאיות לברך עליהן, משום שאינן יכולות לומר "וציוונו", שהרי לא נצטוו.

כך פסק גם השו"ע. אמנם הרמ"א פסק כדעת ר"ת, ש"וציוונו" היינו את כלל ישראל, ולכן בנות אשכנז נוהגות לברך גם על מצוות שהן פטורות מהן.

אך בנות תימן (וספרד) אינן מברכות.