סוכות תשפ"א שאלות מהקבלת פני רב חוה"מ סוכות - המשך

שאלה: 

1 תבנית מתפרקת לעוגה. התחתית מזכוכית  וניתן להרכיב אותה כאשר לא משנה איזה צד הוא הפנים ואיזה צד הוא החוץ.   אפיתי בה עוגה כשהתבנית מונחת על רשת התנור-המשמשת לתבניות בשריות וחלביות.. האם יש בעיה לאפות בה שוב אם אני לא יודעת על איזה צד הנחתי את תבנית העוגה שנגעה ברשת?

2 אם ישנו שיעור זמן שאם שהה זמן זה אחרי הנטילה ולא התחיל  בברכת המזון חייב ליטול שוב לפני שיברך ומהו זה שכתוב תיכף לנטילה ברכה? והאם ראוי ליטול מים אחרונים מכלי? שהרי רבנו השתמש במילה נטילה בנוגע למים אחרונים בדיוק כמו במים ראשונים ועוד שרבנו אברהם בן הרמב"ם אמר לעשות כן מפאת חשיבות ברכת המזון כמו תפילה.

3 דרך הכנת היין לרסק הענבים והיין תוסס יחד עם הקליפות, כיון שמהתסיסה נוצר גז co2 הקליפות צפים למעלה, שאלתי: האם ניתן להפריש תו"מ מן הקליפות הנ"ל הצפים למעלה?

4 מי שהוסיף סוכר ומים לקליפות  והתסיסם שוב ועוד לא הפריש מהם עדיין תו"מ ואז עשה מהם ערק, האם יפריש מן הערק והאם יברך?

5 האם מותר לעשות "הפסק" בדופן סוכה (מעין דלת נוספת) כדי שייכנס אויר?

6 סוכה בעלת 3 דפנות ואחת מהן נפתחת על צירה לכל אורכה, האם פתיחה וסגירה של הדופן תיחשב בונה/סותר בשבת או יו"ט?

7 סוכה שנבנתה מתחת לענפי עץ שעדיין מחוברים, האם מותר לגזום את הענפים כך שירדו ישר על הסוכה?

8 האם יוצאים ידי חובה בלולב מדקל "כנרי" המשמש לנוי ופירותיו אינם אכילים? ומה עם דקל זכר שאינו מוציא פירות?

9 האם מותר לאכול בשר ואורז או כל תבשיל אחר בתור סעודה מחוץ לסוכה? אשמח להסבר למה יהיה אסור או מותר.

10 אדם נשוי אשר נוסע למשפחתו לחג, לדוגמא נוסע להורים של אשתו, ויהיה שם רק סוכה אחת לכולם, כלומר לאכילה ולשינה, והוא יודע שיהיו לילות שהם ילכו לישון מאוחר, כלומר אחרי 23:00 בלילה, והוא רוצה ללכת לישון מוקדם, או הוא רוצה לקום בבוקר מוקדם, האם במקרה כזה הוא יהיה חייב מבחינה הלכתית לבנות לו שם עוד סוכה או לא יהיה חייב?

11 סוכה בעלת 3 דפנות ואחת מהן נפתחת על צירה לכל אורכה, האם פתיחה וסגירה של הדופן תיחשב בונה/סותר בשבת או יו"ט?

12 סוכה שנבנתה מתחת לענפי עץ שעדיין מחוברים, האם מותר לגזום את הענפים כך שירדו ישר על הסוכה?

13 מה לעשות עם ארבעת המינים לאחר החג?

14 מי שהכין סוכה על פי ההלכה, אך לא מתאימה לצרכיו (שינה והגנה מקור ומזבובים) האם יוצא בה ידי חובה? למה הרב קאפח החמיר בזה, מה הבסיס?

15 בהינתן כי הציבור מדולדל או לא מגיע בהתמדה למניין – האם ראוי לקבוע סליחות לפני חצות / לאחריהם / באשמורה כמנהגינו / לפי נוחות הציבור? האם יש בכך פגם או שמא עדיף עצם קיום הסליחות למנהגינו יהא כפי שיהא, או שעדיף לקיים כראוי, ואם לא ניתן – שיבטל?

תשובה: 

1 לא מכיר תבנית זו. ולא את השימוש בה. אך לפי התיאור, נלענ"ד שמבחינה עקרונית, מותר, כי התבנית נמצאת ממש על האש, והכל שם נשרף, אבל מבחינה מעשית, כדאי לסמן, שמא נשארו בקצוות שומנים וכיו"ב.

2 מה שאמרו חז"ל תכף לנטילה ברכה, הרמב"ם יב, ט, תיכף לנטילת מים אחרונים, ברכת המזון, שהיא דאוריתא, ואם יעבור זמן עד שירעב מאותה אכילה, הפסיד את הברכה, אבל נטילה שלפני האכילה, אין חשש להפסק, שהרי אדם נוטל ידיו שחרית ומשמרן לכל היום כולו. והטור יסבור שתיכף לנטילת ידיים שלפני הסעודה, ברכה, ולכן אין להפסיק ביניהם. ואין צורך בכלי במים אחרונים, רחצה, והוא רק נהג חסידות ולא מעיקר הדין.

3 אם הקליפות כבר פסולת אין להפריש מהן תרו"מ, אך אם הן אגורות יין, מותר מבחינה עקרונית, אך מבחינה מעשית, כיצד יפריש מעשר ראשון, שצריך להיות עשירית ממש.

4 מן הערק לא מפרישים תרו"מ, כי הוא אדים וזיעה ופנים חדשות, ובשנת השמיטה הוא בגדר ביעור פירות שביעית.

5 לא. אסור באחת משלוש הדפנות של הכשר סוכה, רק ברביעית.

6 כנ"ל

7. מותר

8 דקל זכר - מותר. דקל כנרי - רבים מכשירים, אך ממליצים ליטול מדלק תמרים רגיל.

9 לכתחילה תשבו כעין תדורו לכל, אבל לעיכובא רק אכילת פת ושינה.

10 שינת עראי אסורה מחוץ לסוכה. ולכן יצטרך למצוא פתרון חליפי לצרכו.

11 בודאי ואסור לעשות כן.

12 כן.

13 כל מה שהאדם חפץ, רק לא בדרך של ביזוי.

14 סוכה צריכה להיות ראויה למדור, תשבו כעין תדורו. אם אינה ראויה לשינה, אינה סוכה. שהרי אפילו שינת עראי, אסור לישון מחוץ לסוכה, בעוד שאכילה קלה יותר משינה, כי מותר לאכול עראי מחוץ לסוכה. סוכה שממקומת במקום שיש זבובים רבים וקור גדול, אינה סוכה. אך אם הסוכה ממוקמת במקום ראוי, אלא שהוא רגיש לזבובים ולקור, הוא בגדר מצטער ופטור, פטור אישי.

15 לפי עיקר הדין יכול אדם לומר סליחות בכל שעות היום ובכל שעות הלילה, ולפי המקובלים אין לומר לפני חצות הלילה, ומבחינה מעשית ומבחינת המנהג, חשוב ביותר באשמורת הבוקר, לפני עלות השחר.

 

תאריך: 
12/10/20 כ"ד תשרי התשפ"א
תגיות: 
x

Audio Playlist