לפרוט חטאים בוידוי ביוה"כ

שאלה: 

האם צריך/חייב אדם לפרוט את חטאיו האישיים מעבר לוידויים הכלליים שאומר ביום הכיפורים? אם כן, כיצד נכון לנהוג? להכניסם בתוך הוידוי הכללי או להתודות עליהם בנפרד?

 

תשובה: 

לפי רבנו, כל אחד יפרט חטאיו בתוך הווידוי שאומרים בלחש, שישלב אותם באופן מושכל, קצר וקולע.

תאריך: 
13/10/20 כ"ה תשרי התשפ"א
x

Audio Playlist