דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות

שאלה

1  בנוגע ליוה"כ לפי מסורת תימן, בזמן תחנון, נפילת פנים, לפי הרמב"ם, אני עשיתי נפילת אפיים ואלה שהתפללו לידי לא עשו, לא ידעתי למה, כי בתימן כן עשו. מה הרב נוהג לעשות?

2 מדוע לא חששה התורה לתרי קלי לא משתמעי בברכת כהנים? שהרי אנו רואים שכמה כהנים עולים יחד, אין קולם נשמע כאחד, אלא הם במנגינות שונות ואין האוזן נוחה לשמוע.

3 אדם שקנה מגרש בא"י' עכשיו הוא בשלב תיכנון ביתו וחשוב לו לתכנן לפי ההלכה ולכן: א. כל המיטות בבית בעז"ה יהיו בין צפון לדרום ובמחילה מכבודך גם כול הכלים הסניטרים המאוסים. ב. מול הנכנס לבית יהיה בעז"ה שטח אמה על אמה ללא צבע זכר לחורבן. ג. יהיו מעקות היכן שנדרש. ד. למבנה יהיו  4 פתחים  לכל ארבעת רוחות השמיים (כפי שהיה לאברהם אבינו ע"ה. ה. פרגולה כשרה לסוכה. האם יש לכבוד הרב המלצות נוספות שנדרשות ?!

האם לא נכון יותר להתעטף על הראש הזרועות והידיים מאשר על הכתפיים ,שהיא אולי דרך יוהרה כך הוא מנהג עדן. מה דעת הרב?

תשובה

1 כולם אומרים תחנון ביוה"כ. אך אם כוונתך לנפילת פנים על הארץ כמו בתימן, אכן בארץ כבר מתקשים לעשות זאת. אני משתדל גם כשאני על כיסא להטות כל גופי קצת בדומה לנפילת פנים בתימן.

2 כל דבר שהוא חביב, הוא נשמע, אפילו במאה קולות. וב"ה תענוג לשמוע אצלנו כהנים רבים אומרים את ברכת כהנים מלה מלה, בהרמוניה ובנועם. והם נשמעים ברורים. רק כשיש כהנים בני עדות שונות, הם לא נשמעים הרמוניים.

3 יישר כוחך. ממך יראו וכן יעשו. זו היתה תכניתי לפני עשרות שנים, כשעודדנו את ייסוד היישוב חשמונאים.

4 אכן צריכים להתעטף בטלית על הראש ועל הכתפיים וכל הציציות לפני המתעטף, בבחינת והלך לפניו צדקך.
אחינו האשכנזים נהגו להתעטף בשתי כנפות ציציות לפניו, ושתיים לאחוריו, כדי להיות מוקף במצוות.
בצנעא נהגו שהחתן מתעטף כעיטוף האשכנזים, רק כדי לייחד אותו.
ואין כמתעטף כן, יוהרא.
?