דילוג לתוכן העיקרי

תרגום ע"י קטן

שאלה

לגבי תרגום גדול ע'י קטן האם כאשר הגדול מוחל על כבודו אז הוא יכול לתרגם לקטן?

 

תשובה

אכן רתב רבנו, תפילה, יב, יא, שאין כבוד לגדול שיתרגם על ידי הקטן, ולכן גדול יכול למחול, כמו שרב שימש כמותרגמן לרב שילא, שהיה פחות גדול מרב, גמרא, סוטה.

אבל הר"ן כתב שאין גדול מתרגם לקריאת הקטן, בגלל כבוד הציבור, ולכאורה, אין הציבור רשאי למחול על כבודו, 

אבל מצאנו בתוספתא מגילה, שציבור שאין יודעים לקרוא בתורה, רק אחד, אותו יודע לקרוא הוא קורא בתורה, שבע פעמים, אף שזו בושה לציבור, ולא יאמרו שיוזמנו לתורה לברך והאחד קורא כמנהג האשכנזים והספרדים בימינו.

כי מוטב שהציבור יתבייש ובכך יזדרזו לתקן המצב, וידאגו שידעו לקרוא בתורה.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.