דילוג לתוכן העיקרי

השקפת העולם והרוחניות של הרמב״ם תלוי במדע של אריסטו

שאלה

שלום,

סליחה על העברית שלי, אני אנגלי וגר בלונדון. למידתי קצת את יד החזקה של הרמב"ם לעכשיו פניתי והתחלתי ללמוד את מורה נבוכים.

אבל יש לי שאלה. נראה שכל השקפת העולם והרוחניות של הרמב״ם תלוי בהבנת היווני ואריסטו של הבריאה. ו לגבי קשור באופן הדוק להראייה של הרמב״ם שיש שם מוציא ראשון שהוא ממציא את כל מנמצא וכו'. וזה גם גורם לעצם הרוחניות וה"דביקות" של הרמב״ם, שהעיקר של בן אדם זה השכל ורק עם זה יכול להתבונן ולהגיע, עם המחשבות הנכונות לאהבת ה' ולעוה"ב...

האם השיטות של הרמב״ם לגבי כל זה עדיין רלוונטי? האם יש לך עוד מקורות שעוסקים בנושא הזה?

תודה רבה!

תשובה

השקפת העולם של רבנו אינה תלויה במבנה היווני ואריסטו של הבריאה, אלא השקפתו של רבנו היא שהתורה והמצוות ניתנו לנו כדי להכשיר את אישיותנו, שנהיה בעלי מידות טובות, כי ה' בראנו בצלמו, ועלינו לעצב את אישיותנו.
מאחר וה' בראנו בצלמו, ולאחר שהכשרנו את אישיותנו להיות בעלי מידות טובות, עלינו להשכיל ולדעת את ה' אלוקינו, את עצם מציאותו ואת מידותיו, כדי שנתדמה לו, בבחינת דע את אלוקי אביך ועבדהו, ולדבקה בו, מה הוא רחום אף אתה רחום, וידיעת ה' תיעשה ע"י לימוד הבריאה, לפי כל המדעים המעודכנים, שיטת אריסטו היא רק דוגמה, ולא השיטה הבלעדית.