דילוג לתוכן העיקרי

דגנים עם חלב

שאלה

דגני בוקר, שברכתם מזונות, אם אוכלים אותם עם חלב החלב טפל לדגנים ומברכים מזונות? ואם בסוף נשאר מעט דגנים ביחס לחלב ושותים אותם יחד, האם צריך לברך שהכל בסוף על החלב או שהוא עדיין טפל לדגנים?

תשובה

אכן כן. כשאוכלים דגני בוקר טבולים בחלב, הדגנים עיקר והחלב טפל, וברכת הדגנים פוטרת את החלב.
אבל שארית החלב, בלי הדגנים, אם אתה שותה אותו, מברך על החלב, כמו כל תערובת, שמפרידים את חלקי התערובת, שמברכים על כל חלק מן התערובת את ברכתו.