דילוג לתוכן העיקרי

פורים שחל בשבת

שאלה

ממאחר שהשנה כולם קוראים ביום ששי את המגילה.
מה לגבי עניין קריאה בתורה וסעודה?
והאם מי שנמצא בירושלים בליל ארבעה עשר נחשב ירושלמי או שזה לא משנה איפה יהיה?

תשובה

בפרזים, יום ששי פורים לכל דבר, ויקדים הסעודה לפנה"צ.
המוקפים קוראים יום ששי המגילה ונהגו לתת מתנות לאביונים.
וביום שבת קוראים בתורה ואתה תצוה ובספר שני ויבוא עמלק והפטרת פקדתי שהפטירו בשבת שחלפה,
וי"א שאומר על הנסים.
וביום ראשון יעשה משתה פורים ומשלוח מנות וי"א גם על הנסים.
מי שנמצא בירושלים בליל ארבעה עשר דינו כמוקף.