דילוג לתוכן העיקרי

לברך שהחיינו על תחפושת

שאלה

" מה שכבוד הרב הורה שאפשר לברך שהחיינו על תחפושת,
אז בבית המדרש הקשו, ואשמח לתשובתו.

הקשו כך:

"הרי עיקר ההנאה בה הוא שמח הינה על התפאורה היוצאת מן הבגד בלבד, ולא על הבגד עצמו שאין בו ממש (אף אם עמיד הוא), ועל שמחה לבד אין מברכים שהחיינו.
בגד שכל מהותו הינה חיצונית, עד כדי שניטל ממנו שם בגד, כגון תחפושת שמחמת כך ניתן לעשותה מחומרים זולים ופשוטים ולא איכותיים מבחינת חוזק, חסר בשם בגד ולא יברך עליו. ולעומת זאת בגד יפה שאדם נהנה ללובשו, ולהתהדר עמו כלפי הסובב פשוט שהוא בגד ומברך עליו.

מה דעת הרב

תשובה

אתה כנראה לא יודע שהורי הילדים שומרים את התחפושות משנה לשנה ומעבירים מילד לילד, או משאילים לשכנים ולמכרים.
וילד שקונים לו תחפושת, הוא כמו ילד שקונים לו צעצוע, והוא שמח בו, בקנינו, והוא ימנע מכל אדם אשר רוצה לקחתו ממנו או לפגוע בו.
ועל דרך התינוק, הוריתי שיברך שהחיינו.