דילוג לתוכן העיקרי

מתן תורה ולוחות הברית

שאלה

1 באיזו שפה עם ישראל שמע את מתן תורה, במצרית שהיו רגילים בה או בעברית?

2. לוחות הברית נכתבו בעברית הקדומה או בכתב המודרני של היום?

תשובה

1 בלשון הקודש
2 בלשון הקודש, כתב אשורי, שהוא המאושר, ובו האותיות המרובעות שלנו.