דילוג לתוכן העיקרי

תפילה שונה מהחזן

שאלה

אדם שמתפלל בציבור, והחזן מתפלל תפילה אחת, אך בנוסח אחר (אני בלדי והחזן שאמי) מה עלי לעשות?

האם להתפלל בשקט בנוסח שלי או להקשיב לחזן?

ואם מתבלבל בנוסח האחר ולא יכול לעקוב אחרי החזן מיד?

או שלא יכול לכוון כתוצאה מתפילה שונה שלא רגיל בה, איך עליו לנהוג?

תשובה

התפילה בלחש יתפלל לפי מסורת אבותיו.

בתפילה שהיא אחת, לחש וחזרה, איש הבלדי ייאלץ להתפלל עם הש"ץ השאמי מלה במלה, כדי שייחשב כמתפלל בציבור.

ולצורך זה יחזיק בסידור שאמי.

היה ואינו רגיל כלל לשאמי, ואינו מסתגל לשאמי, יחזיק סידור בלדי ויתפלל מתוך הסידור כדי שלא יתבלבל, וישתדל שיהא מתואם ככל האפשר לפי ברכות הש"ץ.