דילוג לתוכן העיקרי

מנהגי תימן המקוריים

שאלה

לכבוד הרב שליט"א

א. האם נהגו בתימן להניח הידיים על הלב בזמן תפילת העמידה?

ב. האם נהגו בתימן להביא את השלחן עם הפת רק לאחר הקידוש או שכבר בזמן הקידוש היה השלחן עם הפת לפני המקדש?

ג. האם ידוע האם המנהג הקדום בתימן היה לברך ענט"י לפני או אחרי הנטילה?

נא אם אפשר לציין אם היו חילוקי מנהגים בהנ"ל

תודה רבה

תשובה

א. כן

ב. עיין הליכות תימן שנהגו לכסות את הג'עלה ואת הפיתות, ולאחר הקידוש מגלים הכיסוי ומתחילים בג'עלה ואח"כ בסעודה.

בין כך ובין כך אבותינו לא התכוונו שכיסוי הפת הוא כדי שהפת לא תתבייש שמקדשים על היין, וכן ל שמו כיסוי גם מתחת הפת, כמובא בשו"ע, או"ח, רע, ט.