דילוג לתוכן העיקרי

צנעת הפרט בבית

שאלה

1 - האם בזמן פעילות גופנית, שהכיפה מתעופפת הרבה פעמים, האם יש היתר להוריד אותה?

2 - האם לרמב"ם איסור נגיעה בין איש לאישה הוא מחויב לחיבה, או גם לנגיעה ללא חיבה, כגון לחיצת יד או לעזור למישהי שנפלה לקום וכדו'.
 

תשובה

1 רצוי שאדם יחבוש קסקט או כובע טמבל, או כיפה עם סיכה.

2 לפי הרמב"ם, נגיעת איש באשה, אפילו יד ביד, זהו איסור תורה איבזרייהו דעריות, וזאת כשמכוון לחיבה.

כשאינו מתכוון לחיבה, אסור, כי עליו להתרחק מדפוס התנהגות שיש לו מדרון חלקלק.