דילוג לתוכן העיקרי

אכילה ושתיה בבתי כנסיות ובתי מדרשות

שאלה

למי ומתי מותר לאכול ולשתות בבתי כנסיות ובתי מדרשות? מה פירוש 'מדוחק' ו'חכמים ולמידיהם'?

תשובה

לתלמידי חכמים ששוהים הרבה בבית המדרש ולומדים שם שעות רבות.