דילוג לתוכן העיקרי

לימוד מרחוק

שאלה

האם אני יכול ללמוד עם בת
שאינה קרובת משפחתי תורה מרחוק?
)היינו זום או שיחת טלפון)

האם זה שונה אם זה לימודי קודש או חול?

תשובה

יש להימנע גם ממצבים כאלה, כי לאדם יש יצרים, עד שחז"ל אמרו שרחב בקולה זינתה.