דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לעלות לקבר בימי השבעה של הנפטר?

תשובה

אם אינו מן האבלים, אין איסור.

ואם מן האבלים, עליו לשבת שבעה, ואין יוצאים מבית האבלים כל שבעה.