דילוג לתוכן העיקרי

חזרת הש"ץ בתפילת מוסף בשבת

שאלה

בשבת תפילת מוסף בחזרת  הש"ץ הוא לא אמר כתר וישר אתה קדוש וחתם. החזרנו אותו לכתר. אבל הוא לא חתם האל  הקדוש, והמשיך ישר למשה צוית. תפילת מוסף נוסח שאמי.
איך הינו אמורים לנהוג?
והאם הינו צריכים לחזור לראש התפילה?
 

תשובה

בעניין זה אני עדיין מתחבט מאוד, אבל בשלב זה אכתוב לך, אשר נכתב בספר "ילקוט יוסף".

אם נזכר בטרם חתם האל הקדוש, אומר הקדושה עד סופה.

אם נזכר לאחר שכבר חתם האל הקדוש, וטרם המשיך לברכה שלאחריה, יאמר את הקדושה בלי חתימה, וממשיך בתפילתו.

אך אם כבר התחיל הברכה שלאחר הקדושה, חוזר לראש התפילה.

ילקוט יוסף מהדורת תשס"ד, תפילה, כרך ב, סימן קכח, הערה ה, עמ' רז.