דילוג לתוכן העיקרי

בחורי ישיבה בזמן הדלקת נרות חנוכה

שאלה

1 האם בחורי הישיבות שמדליקים עליהם בבית נרות חנוכה, האם צריכים להדליק בישיבה או יוצאים ידי חובתם בהדלקת הוריהם?
2. האם עדיף שישתתפו בפרוטה לחבר אשכנזי המדליק?
3. אם הסדר לימוד בשעת הדלקת נרות האם אלך לראות/לשמוע הדלקה של מישהו אחר או שאמשיך ללמוד מאחר ויוצא ידי חובה?
4. האם נוהגים לברך ברכת הראיה היום כמו שהביא הרמב"ם בתשובתו בשו"ת הרמב"ם? האם אפשר לברך גם כשעברה חצי שעה מההדלקה?
 

תשובה

1 הם יוצאי ידי חובה בהדלקת הוריהם. למרות זאת עליהם להדליק בלי ברכה בישיבה, בזמן ההדלקה. ולכן אם יש בו חיוב בישיבה שמדליקים בזמן, אינו צריך להדליק.
2 כן. אם האשכנזי מדליק בזמן ההדלקה כמונו.
3 אם יש בר חיוב שמדליק בישיבה, היכן שאתה נמצא, בזמן ההדלקה, המשך בלימוד, כי בלאו הכי יצאת ידי חובה בהדלקת הוריך.
4 מי שנוהג כהרמב"ם – כן, אבל רק בזמן הדלקה.