דילוג לתוכן העיקרי

האם אפשר להשתמש בשמן הנותר בכלי של נרות השבת?

תשובה

כן. אין בהם שום קדושה, רק כדין תשמישי מצווה, שניתן להשתמש בהם בתום המצווה. 

אפילו נרות חנוכה שאין ליהנות מאורן, לפי עיקר הדין, בתום המצווה ניתן להשתמש בשמן ובחנוכיה.

וכל שכן נרות שבת שניתנו מלכתחילה כדי להשתמש בהן.