דילוג לתוכן העיקרי

שאלות לשיעור כשרות הבשר הלכה למעשה

שאלה

א. מהו שיעור הפגימה האוסרת בדיעבד וכיצד נמדדת הלכה למעשה?

ב. מהו שיעור שהייה האוסרת בדיעבד וכיצד נמדדת בשניות הלכה למעשה? שמעתי מפי הרב יהודה גיאת שאמר שיש מסורת מן הגאונים ששיעור השהייה בבהמה דקה כדי שיאמר א ב וכו עד י בנחת דהיינו כעשר שניות, האם תסכים לכך? האם ישנו מסורת אחרת? 

ג. האם ניתן לפסול שחיטה בדיעבד כגון במקרה של שהייה או דרסה באמצעות סרטון ודיאו?

ד. לפי שיטת מארי שאסור לחתוך את הבשר לאחר מליחה אלא חייב לחולטו בבחתיכה ובגודל שנמלח, הכיצד מתיר הרב לחתוך בשר שנחלט בחתיכה גדולה אבל לא שלט חום החליטה בפנימיות החתיכה? שהרי ברגע שחותך את החתיכה הרי יצא דם מהאמצע שלו שהרי לא נצמתו שם כלי הדם?
 

תשובה

א לפי הדין, כדי שתחדור הציפור. בימינו פוסלים אפילו בהרגש בלבד.

ב בימינו, מפי הרב מחפוד אפילו כהרף עין.

ג השאלה לא ברורה לי. אבל אם כוונתך שמראים למורה הוראה סרטון ועל פיו יקבע אם אותה שחיטה כשרה פסולה בגלל חשש של שהייה או דרסה, ולענ"ד רק כשיש מקרים קיצוניים, אבל מקרים גבוליים קשה לסמוך על כך.

ד אם החתיכה גדולה מאוד, שקיים חשש שגם חליטה לא תספיק, אין ברירה אלא לחתכו חתיכות חתיכות ולהבהבן באור ואח"כ יבשלן.