דילוג לתוכן העיקרי

יום העצמאות ויום ירושלים

שאלה

שלום הרב
האם צריך לומר הלל ביום העצמאות וביום ירושלים?
תודה רבה

תשובה

בעניין זה כל אחד ינהג לפי רבו.

יש מרבני הציונות הדתית אומרים הלל שלם ובברכה.

הגר"ע יוסף: הלל - בלי ברכה.

הגר"י קאפח: בלי הלל