דילוג לתוכן העיקרי

שיטת לימוד תורה בתימן

הרב יוסף קאפח מתוך מאמר – קהילת צנעא שבתימן / כתב עת "מחניים" שנת התשכ"ד

שיטות שונות התפתחו בתפוצות ישראל בהוראת התלמוד לתלמידים. איני מדבר כאן על תלמידים צעירים שעדין צריך להביר להם פרטי כל משפט ומושג המועלה בסוגיא דרך אגב. אני מדבר בשומעי שיעור שכבר רכשו להם מושגים כלליים, והיכולים בלי קושי מיוחד להבין פשט הענין.