דילוג לתוכן העיקרי

נקיון מקום התפילה והברכות

שיעור כולל יום השישי - ט' באייר התשע"ג

גמרא ברכות - הרואה קרי או צואה בתפילה

האם מותר לתת צדקה באמצע תפילה או לימוד תורה?