הבדלה מבעוד יום וסדר ההבדלה

מקורות: גמרא ברכות דף כז: ודף נב: עד דף נד. הלכה: רמב״ם, שבת, רמב״ם הלכות שבת פרק כ״ט.

  1. אדם שהגיע מאוחר לסעודה שלישית לאחר חשיכה, שאסור לו לאכול, הרי שאם מבדיל אפילו מבעוד יום שטרם יצאה שבת, מותר לו לאכול כעת סעודה שלישית.
  2. אדם שממהר ודחוק במוצאי שבת, יכול להבדיל מבעוד יום;
  3. אונן בשבת שהקבורה תהיה ביום ראשון, הרי שבמוצאי שבת אסור לו להבדיל מדין אונן, הרי שהוא יכול להבדיל מבעוד יום כי בשבת אין דין אונן.
  4. חולה שצריך לאכול בתשעה באב שחל במוצאי שבת, הרי שלשתות יין בצום אסור לו ולכן פתרון הוא להבדיל מבעוד יום לפני צאת השבת.
  5. גם בריא אשר צם בתשעה באב שחל במוצאי שבת, יכול להבדיל מבעוד יום לפני כניסת הצום.
תאריך: 
21/11/14 כ"ז חשון התשע"ה
x

Audio Playlist