דיני חנוכה והדלקת נרות

1. הדלקה במלון, בדרך
2. דין חיילים ובני ישיבות
3. הדלקת נרות חנוכה בבניינים רבי קומות
4. הדלקת נר חנוכה בחשמל
5. דין ברכת הרואה
6. שו"ת

מקורות: גמרא, שבת, כא, ב – כג, ב. רמב"ם, הלכות חנוכה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪