מארי סעיד יצחק בשם אלהי אברהם אפתחה

"בשם אלהי אברהם אפתחה" הוא פיוט שבו נוהגים יהודי תימן לפתוח את קטעי הסליחות שבתפילת יום הכיפורים.
כאן מובאת הקריאה מפי מארי סעיד יצחק הלוי

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪