מארי סעיד יצחק ואני ברוב חסדך

ואני ברוב חסדך - לקט פסוקים שנוהגים יהודי תימן לומר כפתיחה לסליחות יום הכיפורים.
מפי מארי סעיד יצחק הלוי

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪