דילוג לתוכן העיקרי

חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה

עקרונות מנחים בחינוך על פי חז"ל
מתוך ירחי כלה קיץ התשע"ז במלון לביא