תרומתו של הרב יוסף קאפח לחקר תולדות חכמי תימן ויצירתם הרוחנית

 של פרופ' אמריטוס יוסף יובל טובי בערב עיון במורשתו של הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪