תרומתו של הרב יוסף קאפח לחקר תולדות חכמי תימן ויצירתם הרוחנית

 של פרופ' אמריטוס יוסף יובל טובי בערב עיון במורשתו של הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל

תאריך: 
30/08/17 ז' אלול התשע"ז
x

Audio Playlist