דילוג לתוכן העיקרי

שידור חוזר הכנס השנתי התשע''א למורשת מו''ר הרה''ג יוסף קאפח זצ''ל