הרה"ג שבתאי סבתו - בזכות הזריזות

בזכות הזריזות
הרצאה שניתנה בערב עיון מכוחו של עודד
לזכרו של ר' עודד חמדי נע"ג
נתניה, בית הכנסת "מקור חיים", ה' בכסלו תשע"ח

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪