הגאון הרב רצון ערוסי שליט"א - זריזותו של אברהם אבינו לעקידה

זריזותו של אברהם אבינו לעקידה
הרצאה שניתנה בערב עיון מכוחו של עודד
לזכרו של ר' עודד חמדי נע"ג
נתניה, בית הכנסת "מקור חיים", ה' בכסלו תשע"ח

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪