הלכות ייחוד - שיעור ב

הלכות ייחוד בימינו

מקורות: גמרא, קידושין דף פ, א, ואילך רבינו, הל' איסורי ביאה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪