הכנה לימים הנוראים!

הרב רצון ערוסי בהרצאה רוחנית מעמיקה להכנה לימים הנוראים
הועבר בעיצומו של חודש אלול בבית הכנסת אוהל מועד קריית אונו

תאריך: 
19/09/17 כ"ז אלול התשע"ז
x

Audio Playlist