צום יום הכיפורים הלכה למעשה - נשים בהריון יולדות חולי לב ועוד

מקורות: גמרא יומא רבנו הלכות שביתת עשור

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪