צום יום הכיפורים הלכה למעשה - נשים בהריון יולדות חולי לב ועוד

מקורות: גמרא יומא רבנו הלכות שביתת עשור

תאריך: 
31/08/18 י"ט אלול התשע"ח
x

Audio Playlist