חנוכה בהלכה - זמן ההדלקה, ע"ש ומוצ"ש, מקום ההדלקה

יום ו' כסלו התשע"ט
מקורות: גמרא, שבת
רבינו, הל' חנוכה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪