חשיבות המשפט העיברי כמכונן החוקה במדינת ישראל

ברכת נשיא המדינה מר ראובן ריבלין לבאי כנס דיני ממונות ה-25

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪