ד''ר אורי מלמד האמונות והדעות לרס''ג 27 עפ''י מהר''י קאפח

הקטע שהוקרא מההקדמה לספר היצירה: https://drive.google.com/file/d/1Hmg-FFjEe82oKj8gUSxK-q3Pe-Uscz0K/view?u...
שיעור מבית הכנסת של מארי רחוב אבן ספיר 5 ירושלים.
השיעורים בהל' תשובה לרמב''ם וברס''ג עפ''י מהרי''ק, מתקיימים כמידי יום ראשון משעה 17:00 עד 20:00
כולל מנחה וערבית

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪