ד''ר אורי מלמד האמונות והדעות לרס''ג 27 עפ''י מהר''י קאפח

הקטע שהוקרא מההקדמה לספר היצירה: https://drive.google.com/file/d/1Hmg-FFjEe82oKj8gUSxK-q3Pe-Uscz0K/view?u...
 

תאריך: 
13/05/19 ז' אייר התשע"ט
x

Audio Playlist